วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้นนำระดับประเทศ”

พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่สมาชิก ร่วมกับภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์/จุดเน้น

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พัฒนาศักยภาพกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก
3. พัฒนาระบบการบริการตนเองของสมาชิก
4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการเงินและสินเชื่อ
6. จัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง
7. เป็นแกนนำในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

C : Co-operative ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
A : Accountability มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
R : Reliability มีความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ดี
E : Education เน้นการศึกษา ให้ความรู้ ทั้งสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ
จุดเน้น
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

กรรมการและเจ้าหน้าที่
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
กิจกรรมสหกรณ์ฯ
ปฏิทินกิจกรรม
    
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
สายตรงถึงประธาน
0
ติดตามข่าวสาร/เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พัทลุง จำกัด
421 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7460-1027,สายใน 7570
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-9940-00593-25-2